Podporují nás

Děkujeme firmám a jednotlivcům,  kteří nás v minulých letech podporovali.

Pokud se budete chtít do dárcovství také zapojit, prosím, kontaktujte vedoucí Wellmez NZDM. Podpořit nás můžete finančním či věcným darem osobně ve Wellmezu NZDM nebo prostřednictvím  účtu 110 889 787/0300.

Za každou pomoc předem děkujeme.